Copyright

Copyright © 1999-2024 Brainwave Systems. Alle rechten voorbehouden.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Brainwave Systems worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan info@bws.nl. Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen welke door derden worden bijgehouden, en waarover Brainwave Systems geen controle heeft. Brainwave Systems draagt dus niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatie.