Disclaimer

Hoewel bij het tot standkomen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist meer is.

Brainwave Systems is op geen enkele manier, direct of indirect, aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.